BBM Women’s Wrestling Cards 2024 Checklist

BBM Women's Wrestling 2024
Card Set: BBM Women’s Wrestling Cards 2024
Release Date: Early May 2024
Base Cards in Set: 156 Regular Cards, 18 “Secret” Base Card Variations, 24 “Kira” Base Card Variations, and 9 Insert Cards
Cost per Box: 9,000 Yen
Where to Purchase: Various online third party vendors (Buyee, Rakuten, eBay, etc.)

**Review coming soon**

Here is the full checklist, translated from BBM’s release:

(the rookie card designation may not be complete)

Base Cards (156 + 18 Secret Variations)

Red = Rookie Card
Blue = Tag Team Card
Green = Ring Announcer Card
* = Wrestler has a “secret” alternative version of their base card
! = Wrestler has a “kira” alternative version of their base card

 1. Haruka Aikawa
 2. Yuki Aino  *
 3. Aoi  *
 4. Itsuki Aoki
 5. AKARI
 6. AKINO
 7. Shiori Akiba
 8. Mifu Ashida
 9. Aja Kong
 10. Saori Anou  !
 11. Rina Amikura
 12. Yuki Arai  *
 13. Ancham
 14. Nao Ishikawa
 15. Maki Itoh 
 16. Azusa Inaba
 17. Tomoka Inaba  !
 18. Kyoko Inoue
 19. Takumi Iroha
 20. Mika Iwata  !
 21. Wakana Uehara  *
 22. Tsukina Umino
 23. Haruka Umesaki
 24. Arisu Endo  *
 25. Runa Okubo
 26. Chie Ozora
 27. Yurika Oka
 28. Maika Ozaki  !
 29. Mayumi Ozaki
 30. Sayaka Obihiro
 31. Nao Kakuta  *
 32. Misa Kagura
 33. Haru Kazashiro
 34. KAZUKI
 35. Sonoko Kato
 36. Mizuki Kato
 37. Yuki Kamifuku
 38. Riko Kawahata
 39. Sakura Hirota
 40. Salvation Ninja Ranmaru
 41. Kyuri
 42. Toshiko Kirihara
 43. Mahiro Kiryu
 44. Tsubasa Kuragaki
 45. Crea
 46. Mayuka Koike
 47. Chie Koishikawa
 48. Kohaku
 49. Kaho Kobayashi
 50. Yuka Sakazaki  *
 51. SAKI
 52. Emi Sakura  !
 53. Yuko Sakurai
 54. Ayame Sasamura
 55. Ayako Sato
 56. Sayaka  *
 57. Saran
 58. Sareee  !
 59. Hikaru Shida  *
 60. Arisa Shinose
 61. Hikari Shimizu  *
 62. Shino Suzuki
 63. Suzume  *
 64. Mei Suruga   !
 65. Kakeru Sekiguchi
 66. Nonoka Seto
 67. Risa Sera  *
 68. Soy
 69. ZONES
 70. Miyuki Takase  *
 71. DASH Chisako
 72. Rika Tatsumi  !
 73. Kizuna Tanaka
 74. Momo Tani
 75. Dump Matsumoto
 76. Chi Chi
 77. Cherry
 78. Deborah K.
 79. Toga
 80. Totoro Satsuki
 81. Kaya Toribami
 82. Arisa Nakajima  !
 83. Shoko Nakajima  !
 84. Hanako Nakamori
 85. Mochi Natsumi
 86. Nanami  *
 87. Haruna Neko
 88. Nagisa Nozaki  !
 89. Hyper Misao
 90. Hibiscus Mii
 91. Chihiro Hashimoto  !
 92. Yoshiko Hasegawa  *
 93. Momoka Hanazono
 94. Yuu Hanaya
 95. Bunny Oikawa
 96. Pom Harajuku
 97. HARUKAZE
 98. Moeka Haruhi
 99. Bambi
 100. Hiragi Kurumi
 101. HisokA
 102. Hinata
 103. HIMAWARI
 104. Himiko
 105. Akane Fujita
 106. Asuka Fujitaki
 107. Nanae Furukawa
 108. Ai Houzan
 109. Ibuki Hoshi
 110. Hamuko Hoshi
 111. Honoka
 112. Tae Honma
 113. Misaki Maeda
 114. Makoto
 115. Yuma Makoto
 116. Matsuzawa-san
 117. Kaho Matsushita
 118. Hiroyo Matsumoto   !
 119. Miyako Matsumoto
 120. Madeline
 121. Yuna Manase
 122. Manami
 123. Maria
 124. Rea Marumori
 125. Miss Mongol
 126. Mizuki   !   *
 127. Ryo Mizunami
 128. Hikari Minami
 129. Yuuki Minami
 130. Yuki Miyazaki
 131. Moka Miyamoto
 132. Miyu
 133. Miran  *
 134. May Lee
 135. Mio Momono   !
 136. Yappy
 137. Sumika Yanagawa
 138. Yu Yamagata
 139. Miyu Yamashita  !
 140. Yuu
 141. YuuRI
 142. Maya Yukihi  !
 143. YUNA
 144. Miya Yotsuba
 145. Kaori Yoneyama
 146. Rydeen Hagane
 147. Raku
 148. Ram Kaicho  !
 149. Riara
 150. rhythm
 151. Leon
 152. Tomoko Watanabe
 153. Miu Watanabe   *
 154. Rebel X Enemy
 155. Sayuri Namba
 156. Aya Mochizuki

Insert Cards

SP1. Yuki Arai
SP2. Maki Itoh
SP3. Haruka Umesaki
SP4. Sareee
SP5. Hikaru Shida
SP6. Ibuki Hoshi
SP7. Miyu Yamashita
SP8. Maya Yukihi
SP9. Ram Kaicho

Base Autograph Cards

The first number is the serial number for the wrestler’s base autograph, the second number the the serial for the wrestler’s secret autograph (if applicable)

Haruka Aikawa  /100
Yuki Aino  /100, /90
Aoi  /100, /90
Itsuki Aoki  /100
AKARI  /100
AKINO  /100
Shiori Akiba  /100
Mifu Ashida  /100
Aja Kong  /100
Saori Anou  /99
Rina Amikura  /97
Yuki Arai  /100, /60
Ancham  /51
Nao Ishikawa  /100
Maki Itoh  /100
Azusa Inaba  /100
Tomoka Inaba  /100
Kyoko Inoue  /100
Takumi Iroha  /100
Mika Iwata  /100
Wakana Uehara  /98, /90
Tsukina Umino  /100
Haruka Umesaki  /98
Arisu Endo  /100,  /90
Runa Okubo  /100
Chie Ozora  /99
Yurika Oka  /100
Maika Ozaki  /100
Mayumi Ozaki  /94
Sayaka Obihiro  /100
Nao Kakuta  /98, /90
Misa Kagura  /100
Haru Kazashiro  /100
KAZUKI  /100
Sonoko Kato  /99
Mizuki Kato  /98
Yuki Kamifuku  /100
Riko Kawahata  /94
Sakura Hirota  /100
Salvation Ninja Ranmaru  /100
Kyuri  /100
Toshiko Kirihara  /100
Mahiro Kiryu  /100
Tsubasa Kuragaki  /100
Crea  /100
Mayuka Koike  /96
Chie Koishikawa  /98
Kohaku  /100
Kaho Kobayashi  /98
Yuka Sakazaki  /100, /90
SAKI  /99
Emi Sakura  /100
Yuko Sakurai  /99
Ayame Sasamura  /98
Ayako Sato  /100
Sayaka  /100, /90
Saran  /100
Sareee  /98
Hikaru Shida  /100, /90
Arisa Shinose  /100
Hikari Shimizu  /100, /90
Shino Suzuki  /91
Suzume  /100, /90
Mei Suruga  /100
Kakeru Sekiguchi  /99
Nonoka Seto  /100
Risa Sera  /100, /90
Soy  /100
ZONES  /99
Miyuki Takase  /100, /90
DASH Chisako  /98
Rika Tatsumi  /100
Kizuna Tanaka  /98
Momo Tani  /100
Dump Matsumoto  /100
Chi Chi   /98
Cherry    /99
Deborah K.    /93
Toga  /100
Totoro Satsuki  /100
Kaya Toribami  /100
Arisa Nakajima  /100
Shoko Nakajima  /100
Hanako Nakamori  /100
Mochi Natsumi  /97
Nanami  /100, /90
Haruna Neko  /100
Nagisa Nozaki  /100
Hyper Misao  /100
Hibiscus Mii  /100
Chihiro Hashimoto  /96
Yoshiko Hasegawa  /100, /90
Momoka Hanazono  /100
Yuu Hanaya  /100
Banny Oikawa  /100
Pom Harajuku  /100
HARUKAZE  /100
Moeka Haruhi  /100
Hiragi Kurumi  /100
HisokA  /100
Hinata  /100
HIMAWARI  /100
Himiko  /100
Akane Fujita  /100
Asuka Fujitaki  /100
Nanae Furukawa  /100
Ai Houzan  /91
Ibuki Hoshi  /99
Hamuko Hoshi  /100
Honoka  /100
Tae Honma  /100
Misaki Maeda  /100
Makoto  /100
Yuma Makoto  /100
Matsuzawa-san  /100
Kaho Matsushita  /100
Hiroyo Matsumoto  /100
Miyako Matsumoto  /100
Madeline  /100
Yuna Manase  /99
Manami  /99
Maria  /100
Rea Marumori  /100
Miss Mongol  /100
Mizuki  /100, /90
Ryo Mizunami  /100
Hikari Minami  /100
Yuuki Minami  /100
Yuki Miyazaki  /100
Moka Miyamoto  /100
Miyu  /100
Miran  /98, /90
Mio Momono  /98
Yappy  /100
Sumika Yanagawa  /100
Yu Yamagata  /100
Miyu Yamashita  /100
Yuu  /100
YuuRI  /100
Maya Yukihi  /99
YUNA  /99
Miya Yotsuba  /100
Kaori Yoneyama  /100
Rydeen Hagane  /100
Raku  /100
Ram Kaicho  /100
Riara  /100
rhythm  /95
Leon  /100
Tomoko Watanabe  /95
Miu Watanabe  /100, /90
Rebel X Enemy  /100
Sayuri Namba  /100
Aya Mochizuki  /100

Insert Autograph Cards

Yuki Arai  /60
Maki Itoh  /60
Haruka Umesaki  /60
Sareee  /60
Hikaru Shida  /60
Ibuki Hoshi  /60
Miyu Yamashita  /60
Maya Yukihi  /60
Ram Kaicho  /60

Super Secret Autograph Cards

** checklist has not been listed for this set, will update once released **

Cheki (Polaroid) Autographs

Chekis are Polaroid photographs taken of the wrestler, that the wrestler then signs/decorates. As each one is an actual photo, every Cheki is unique. This list is from BBM’s official card checklist, however it is possible it is incomplete.

Yuki Aino  /10
Aoi  /10
Mifu Ashida  /10
Rina Amikura  /10
Yuki Arai  /10
Nao Ishikawa  /10
Maki Itoh  /20
Wakana Uehara  /10
Haruka Umesaki  /10
Arisu Endo  /10
Maika Ozaki  /10
Sayaka Obihiro  /10
Nao Kakuta  /10
Misa Kagura  /10
Haru Kazashiro  /10
Mizuki Kato  /10
Yuki Kamifuku  /10
Toshiko Kirihara  /10
Mahiro Kiryu  /10
Tsubasa Kuragaki  /10
Chie Koishikawa  /10
Kohaku  /10
Kaho Kobayashi  /10
Yuka Sakazaki  /10
SAK  /10
Emi Sakura  /10
Yuko Sakurai  /10
Sayaka  /10
Saran  /10
Sareee  /20
Hikaru Shida  /10
Arisa Shinose  /10
Hikari Shimizu  /10
Shino Suzuki  /10
Suzume  /10
Mei Suruga  /10
Kakeru Sekiguchi  /10
Nonoka Seto  /10
Risa Sera  /10
Soy  /10
ZONES  /10
Miyuki Takase  /10
Rika Tatsumi  /10
Chi Chi  /10
Toga  /10
Totoro Satsuki  /10
Kaya Toribami  /10
Shoko Nakajima  /10
Mochi Natsumi  /10
Nanami  /10
Haruna Neko  /10
Nagisa Nozaki  /10
Hyper Misao  /10
Chihiro Hashimoto  /10
Yoshiko Hasegawa  /10
Yuu Hanaya  /10
Banny Oikawa  /10
Pom Harajuku  /10
HARUKAZE  /10
Moeka Haruhi  /10
Hiragi Kurumi  /10
HisokA  /10
Hinata  /10
HIMAWARI  /10
Akane Fujita  /10
Asuka Fujitaki  /10
Nanae Furukawa  /10
Ibuki Hoshi  /10
Tae Honma  /10
Makoto  /10
Yuma Makoto  /10
Kaho Matsushita  /10
Hiroyo Matsumoto  /10
Miyako Matsumoto  /10
Yuna Manase  /10
Mizuki  /10
Ryo Mizunami  /10
Hikari Minami  /10
Yuuki Minami  /10
Moka Miyamoto  /10
Miran  /10
Yappy  /10
Sumika Yanagawa  /10
Yu Yamagata  /10
Miyu Yamashita  /10
Yuu  /10
YuuRI  /10
Maya Yukihi  /10
YUNA  /10
Kaori Yoneyama  /10
Raku  /10
Ram Kaicho  /20
Riara  /10
rhythm  /10
Miu Watanabe  /10
Sayuri Namba  /10
Aya Mochizuki  /10